قرعه کشی

هر هفته جمعه ها قرعه کشی در پخش زنده برگذار می شود و از بین کسانی که در آن پخش زنده حضور داشته باشند یک نفر برنده یک بازی پولی می شود

پخش زنده شروع نشده...

برنده هفته قبل کی بود ؟

برنده جمعه هفته قبل

سعید اکبری

RAINBOW SIX